Skip to main content

Organisatie

GSV (Groupement de la Sidérurgie - Staalindustrie Verbond), opgericht in 1953, is de beroepsvereniging van staalondernemingen die in België staal produceren of verwerken.

GSV telt 9 aangesloten leden, die rechtstreeks ± 10.000 werknemers en rechtstreeks en onrechtstreeks samen 25.000 personen tewerkstellen. Een algemeen overzicht van het belang van de staalsector in België bevindt zich in de jaarverslagen in de rubriek 'Publicaties'.

Het GSV:

  • vertegenwoordigt en verdedigt de sector bij internationale, Europese, federale en regionale instanties ;
  • verschaft de leden een geheel van prestaties en diensten ;
  • bestudeert en analyseert de evoluties inzake conjunctuur, markt, sociale aangelegenheden, leefmilieu, vervoer, energie en grondstoffen en de implicaties hiervan voor de sector ;
  • licht het publiek in over de verwezenlijkingen in de sector en werkt samen met Infosteel aan de promotie van het materiaal staal.