Skip to main content

Nieuws

ArcelorMittal lanceert oproep tot kandidaatstelling warmtenet

ArcerlorMittal-Hefbalkoven-warmwalserij

foto: Hefbalkoven warmwalserij, ArcerlorMIttal Gent

3 juli 2020 - ArcelorMittal Belgium gaat in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM), Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist Zelzate en de gemeente Zelzate op zoek naar een partner voor de ontwikkeling van een (residentieel) warmtenet. 

De Provincie Oost-Vlaanderen en ArcelorMittal Belgium organiseren vandaag een digitaal infomoment waarbij een oproep tot kandidaatstelling voor de oprichting van een warmtenet wordt gelanceerd. Een warmtenet is een netwerk van leidingen dat op een bron van restwarmte wordt aangesloten. Op dit warmtenet kunnen ziekenhuizen, sportinfrastructuur, scholen en zelfs volledige wijken worden aangesloten voor verwarming én warm water.

Het warmtenet dat ArcelorMittal wenst op te richten, zal restwarmte van de productiesite in Gent aan verschillende interne verbruikers op de staalsite zelf alsook aan potentiële warmtevragers in de gemeente Zelzate leveren. In een eerste fase wordt onderzocht om een warmtenet richting Sint-Jan-Baptist Zelzate (“backbone warmtenet”) op te richten. In een tweede fase wordt een uitbreiding naar Zelzate bekeken alsook worden een verdere uitbreiding op de site van ArcelorMittal en andere opportuniteiten onderzocht. 

Tijdens het infomoment dat vandaag plaatsvindt worden de studieresultaten om de restwarmte van ArcelorMittal uit te koppelen naar Sint-Jan-Baptist en Zelzate toegelicht, evenals wordt bijkomende informatie verschaft rond de marktbevraging die wordt opgestart. ArcelorMittal hoopt begin volgend jaar zijn keuze van projectpartner te maken. 

ArcelorMittal Belgium behoort vandaag reeds tot de wereldtop inzake energie-efficiëntie en CO2-uitstoot. Het bedrijf volgt het klimaatakkoord van Parijs. Per ton staal vandaag geproduceerd is er reeds 23% minder uitstoot dan in 1990, waarbij ArcelorMittal de ambitie heeft koolstofneutraal te zijn tegen 2050.

Manfred Van Vlierberghe, CEO ArcelorMittal Belgium: “ArcelorMittal Belgium heeft een passie voor energie-efficiëntie. We blijven continu investeren en nieuwe projecten lanceren om onze voortrekkersrol op het gebied van de energie- en klimaattransitie te kunnen blijven vervullen, zelfs tijdens deze moeilijke periode waar we ons momenteel in bevinden. We zijn dan ook blij vandaag onze plannen bekend te kunnen maken voor het oprichten van een warmtenet. Met de oprichting van dit warmtenet willen we extra kracht bijzetten aan de concrete uitvoering van onze duurzaamheidsstrategie richting een steeds meer energie-efficiënte onderneming en zelfs richting klimaatneutraliteit in 2050.”

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “North Sea Port neemt in het havengebied een regierol op inzake energietransitie. Deze ervaring zetten we graag verder in op het gebruik van de restwarmte van ArcelorMittal. Dit biedt mogelijkheden om bij bedrijven na te gaan of restwarmte kan worden gebruikt. North Sea Port kan in de toekomst het aanbieden van restwarmte uitspelen als troef voor nieuwe investeerders.”

Sofie Bracke, schepen van Economie en Handel, stad Gent: “Vanuit de Stad zetten we o.a. in op CleanTech. Want een sterke, toekomstgerichte economie creëert jobs en welvaart én op die manier worden fundamentele maatschappelijke uitdagingen aangepakt. Zonder cleantech geen noodzakelijke transitie naar een klimaatneutrale economie. Vanuit de Stad kunnen we dat zeker niet alleen blij dus dat ook een grote speler als ArcelorMittal dezelfde visie deelt.”

Gedeputeerde Annemie Charlier: “Met de Provincie zetten we in op de transitie naar een circulaire samenleving. In onze rol van Energiemakelaar begeleiden we de belanghebbenden in het proces om te komen tot de realisatie van een warmtenet tussen de site van ArcelorMittal op Gents grondgebied en de naburige gemeente Zelzate. Het linken van bedrijven uit havengebied aan hun omgeving zal zorgen voor een sterkere regio.”

Gedeputeerde Riet Gillis: “We hebben de ambitie om een klimaatneutrale Provincie te zijn in 2040. Dat zal alleen lukken als we alle beschikbare energie, ook restenergie die niet gebruikt wordt, nuttig inzetten. Daarom is dit project zo interessant. ArcelorMittal kan niets meer aanvangen met warmte op lage temperatuur maar voor publieke gebouwen, een zwembad en woningen in de omgeving is dat perfect bruikbaar.”

Kurt Moens, 1ste gedeputeerde: '"In opdracht van de Provincie brengt de POM Oost-Vlaanderen nieuwe opportuniteiten voor verduurzamende investeringen tot ontwikkeling. Zowel het project DOEN als dit warmtenetproject passen perfect in dit plaatje. Met het investeringsfonds willen we voor het warmtenetproject een win-win-win situatie realiseren: door financieel de slaagkans te vergroten van duurzame, klimaatpositieve samenwerkingsverbanden buiten de corebusiness van bedrijven, door het economisch weefsel duurzaam te versterken en door de beperkte middelen via samenwerking te multipliceren.”

Dieter Geenens, Algemeen Directeur POM: “'De POM wil dus bepaalde risico’s eigen aan het project mee dragen en zo een stimulans bieden voor de realisatie van de potentiële uitbreidingsfase naar Zelzate. Hierbij wensen we in het bijzonder oplossing te bieden voor het knelpunt om - reeds in fase 1 van het project - de leidingdiameters van het warmtenet groter te dimensioneren. Zo worden toekomstige, maar nog niet zekere, uitbreidingen naar bijvoorbeeld het centrum en het zuidelijk gedeelte van Zelzate mogelijk.”

Steven De Vuyst, Schepen van Zelzate o.a. milieu, klimaat en wonen: “In 2017 heeft de gemeente Zelzate beslist om het burgemeestersconvenant goed te keuren en een klimaat- en energieactieplan op te stellen met als doel 40 % reductie van CO2-uitstoot tegen 2030.  Het warmtenet van ArcelorMittal is dan ook opgenomen in het klimaatactieplan.  De gemeente heeft een faciliterende rol door te ondersteunen, informatie te bezorgen, inlichtingen te geven, personeelsinzet, …”

Didier Moray, algemeen directeur PC Sint-Jan-Baptist Zelzate: “Het psychiatrische centrum Sint-Jan-Baptist heeft de voorbije jaren  sterk ingezet op investeringen in milieu- en energievriendelijke technologieën en wenst via participatie aan het warmtenet van ArcelorMittal de ingeslagen weg te continueren.”