Skip to main content

Nieuws

PAPER | Koolstofgrensaanpassingsmechanisme (CBAM)

Joint Position paper van de Belgische energie-intensieve industrieën.

De Belgische energie-intensieve industrieën vormen de basis van kritieke en strategische waardeketens die de economie en de samenleving van België en de EU mogelijk maken. Wij onderschrijven de doelstellingen van de Europese Green Deal en de ambitie van de EU om de overgang naar de doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 aanzienlijk te versnellen, te zorgen voor tijdige actie tegen 2030, de uitwerking van een evenwichtig reductietraject en een eerlijke herverdeling van de inspanningen over de hele EU-samenleving.

Raadpleeg het volledige document hier