Skip to main content

Nieuws

Steelanol : van koolstof tot bioethanol

Steelanol

ArcelorMittal is begonnen met de bouw van een nieuwe baanbrekende installatie op de site in Gent om de koolstofhoudende gassen van de hoogovens om te zetten in bioethanol. Indien succesvol heeft het nieuwe concept het potentieel om de opvang van de koolstofemissies van de hoogovens revolutionair te veranderen en bij te dragen tot het koolstofvrij maken van de transportsector. ArcerlorMittal werkt samen met gespecialiseerde partners (Lanzatech...) om deze bio-ethanoltechnologie samen uit te rollen